1- اطلاعات فردی

scan0002

نام:                          علی                                           

نام خانوادگی:              جلالی

آدرس و شماره تلفن:    تهران، میدان آزادی، خیابان معراج، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، گروه چینه ‌شناسی.

                              64592336-021

jalali@gsi.ir

jalali452@gmail.com

2- آشنایی با زبان

 

زبان

خواندن

نوشتن

درک

فارسی

مسلط

مسلط

مسلط

انگلیسی

متوسط

متوسط

متوسط

 

3- وضعیت تحصیلی

 

مدرک

محل اخذ

تاریخ فراغت از تحصیل

کارشناسی ارشد زمین‌شناسی(فسیل و چینه شناسی)

دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

شهریور 1386

کارشناسی زمین‌شناسی

دانشگاه آزاد واحد شاهرود

بهمن 1374

 

4- سوابق کاری

زمینه کاری

محل فعالیت

مدت زمان

زمین‌شناسی

سازمان زمین‌شناسی کشور، تهران

از آبان 1375 تاکنون

 

 

5- مهارت‌ها

زمینه مهارتی

نرم‌افزارهای مرتبط

GIS

·        ArcGIS

 

6- سوابق پژوهشی

مقاله خارجی:

 

 

THE PERMIAN AND THE TRIASSIC IN THE ALBORZ MOUNTAINS(2004)

Field party: M. Gaetani, L. Angiolini, A. Nicora, S. Crasquin-Soleau, A. Jalali, J. Sabouri, M. Walkil, M. Majidifard, M. Rahmati

Palaeoseismic Evidence for a Medieval Earthquake of Magnitude ~ 7 in the Firouzkuh (Central Alborz) Region of Iran: Nazari, H., Ritz, J.F., Walker, R., Salamat, R., Rizza, M., Ghassem, A., Patnaik, R., Alimohammadian, H., Hollingsworth, J., Jalali, Shahidi, A. ,

 

گزارش داخلی:

وجود نهشته های ژوراسیک – کرتاسه تیپ کپه داغ در البرز شرقی (ناحیه رامیان)، م. ح. جعفریان، ع. جلالی(1383) 

 

7- فعالیت‌های علمی- اجرایی

 

7-1) نقشه‌ها:

نام نقشه

سمت

مرحله انجام کار

1. تهیه نقشه یکصد هزارم فهرج (نیمه شمالی )

زمین شناس مسئول

چاپ نهایی

2. تهیه نقشه یکصد هزارم دهاقان (نیمه شرقی)

زمین شناس مسئول

چاپ نهایی

3. تهیه نقشه یکصد هزارم راز

زمین شناس مسئول

در انتظار چاپ نهایی

4. تهیه نقشه یکصد هزارم ششتمد

زمین شناس دوم

چاپ نهایی

5. تهیه نقشه یکصد هزارم سردشت

زمین شناس دوم

چاپ نهایی

6. تهیه نقشه یکصد هزارم خوش ییلاق(رامیان)

زمین شناس دوم

چاپ نهایی

7. تهیه نقشه یکصد هزارم گرگان

زمین شناس صحرایی

چاپ نهایی

8. تهیه نقشه یکصد هزارم رشت

زمین شناس همکار

چاپ نهایی

9. تهیه نقشه یکصد هزارم ورامین

زمین شناس همکار

چاپ نهایی

10.  تهیه نقشه یکصد هزارم  معلمان

زمین شناس دوم

چاپ نهایی

11.  تهیه نقشه یکصد هزارم بیرک2

زمین شناس همکار

چاپ نهایی

12.  تهیه نقشه 25000 : 1 زمین شناسی شاهرود

زمین شناس مسئول

اتمام کار دفتری

13.  تهیه نقشه 25000 : 1 زمین شناسی مند آباد

زمین شناس مسئول

اتمام کار دفتری

14- تهیه نقشه 25000 : 1 زمین شناسی کامو

چینه شناس

در انتظار چاپ نهایی

15-  تهیه نقشه 25000 : 1 زمین شناسی آزران

چینه شناس

در انتظار چاپ نهایی

16.  تهیه نقشه یکصد هزارم آشخانه

زمین شناس دوم

اتمام برداشت های صحرایی

17- همکاری در اتمام نقشه یکصدهزارم کوهین

زمین شناس همکار

در انتظار چاپ نهایی

 

          همکاری با شورای ارزیابی انتشارات سازمان زمین شناسی از سال 1394