مشخصات و سوابق علمی و فنی رضا هفت‌لنگ

 

 

نام: رضا

نام خانوادگی: هفت لنگ

نام پدر: محمد قاسم

محل تولد: شهرستان شهریار.

مدرک تحصیلی و رشته: دکتری،  رشته زمین شناسی شاخه چینه‌شناسی

و فسیل‌شناسی.

سال اخذ مدرک دکتری و نام دانشگاه: آبان ماه سال 1395، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز.

   

تاریخ تولد و سابقه کار: 8/12/ 1350،،  از ابتدای  سال 1381 با مدرک کارشناسی ارشد گرایش چینه‌شناسی و فسیل‌شناسی در گروه نقشه برداری زمین‌شناسی، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور بصورت قراردادی.

مدرس دانشگاه پیام نور تهران و شهریار.

محل اشتغال و نوع فعالیت: گروه نقشه برداری زمین‌شناسی (چینه‌شناسی)،  سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، زمین شناس صحرایی (تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی) و سنگواره شناس میکروسکپی.

 

آدرس پست الکترونیکی:haftlang2000@yahoo.com,   r_haftlang@gsi.ir     

Haftlang1350@gmail.com  

سوابق علمی و فنی:

الف- نقشه های زمین شناسی:

1        - نقشه زمین شناسی یک صدهزارم  شیروان، به عنوان زمین شناس دوم در امور صحرایی و دفتری.

2        –  نقشه زمین شناسی یک صدهزارم محلات، به عنوان زمین شناس دوم در امور صحرایی و دفتری.

3        - مسئول پروژه تهیه نقشه یک بیست و پنج هزارم کوه فریادون ( استان فارس).

4        - بخش چینه‌شناسی ، نقشه‌ی یک بیست و پنج هزارم کامو، منطقه کاشان،  همراه مهندس علی جلالی.

5        - بخش چینه‌شناسی ، نقشه‌‌ی یک بیست و پنج هزارم آزران، منطقه کاشان،  همراه مهندس علی جلالی.

 

6      - مسئول پروژه، نقشه یک‌صدهزارم شهداد که با نظر رییس گروه وقت با نقشه گورسفید جایگزین شده و مسئولیت نقشه شهداد به کارشناسان مرکز کرمان سپرده شد.  

7        – مسئول پروژه، نقشه یک بیست و پنج هزارم گور سفید منطقه سمنان.  

8        - نقشه یک بیست و پنج هزارم ماسوله، به عنوان زمین شناس دوم در امور صحرایی و دفتری.

9        -  نقشه یک بیست و پنج هزارم آبعلی، به عنوان زمین شناس همراه در امور صحرایی.

10    - نقشه یک بیست و پنج هزارم رازلیق، به عنوان زمین شناس همراه در امور صحرایی.

11    - نقشه یک بیست و پنج هزارم قورتلار، به عنوان زمین شناس همراه در امور صحرایی.

12    - نقشه یک بیست و پنج هزارم اغلان سر، به عنوان زمین شناس همراه در امور صحرایی.

13    - نقشه یک بیست و پنج هزارم چوللو، به عنوان زمین شناس همراه در امور صحرایی.

14    -  نقشه زمین شناسی یک صدهزارم بیرک 1 ، به عنوان زمین شناس همکار در امور دفتری.

15   – انجام  امور صحرایی یا دفتری تعداد زیادی از نقشه های یک صدهزارم و یک بیست و پنج هزارم (از جمله رستاق (مسئول نقشه مهندس سیفوری)، سیه چشمه (مسئول نقشه مهندس مجیدی)، بزمان (مسئول نقشه مهندس سهندی)، مرزبان (مسئول نقشه دکتر مجیدی فرد)، ( بدون اسم در نقشه ها) .

16   -. فعالیت و جمع آوری اطلاعات در مورد نقشه‌های 25000/1 منطقه اسلام آباد غرب، همچنین آماده نمودن پاورپوینت و  ارائه سخنرانی در محل پژوهشکده سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در مورد منطقه اسلام آباد غرب.

 

    

ب- مقالات تخصصی چاپ شده (داخلی و خارجی ):

1- ر. هفت‌لنگ، م. افقه، س. ع. آقانباتی، م. نوروزی - چینه‌شناسی، پالئونتولوژی و محیط رسوبی  ردیف‌های کرتاسه بالایی، برش بهار- جنوب اصفهان (ایران مرکزی)  و مقایسه آن با برش تاقدیس پشت جنگل (جنوب خاور لرستان)، فصلنامه علوم زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، چهاردهم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و پنج.

2- ر. هفت‌لنگ، م. افقه، س. ع. آقانباتی- مقایسه چینه‌شناسی، پالئونتولوژی و محیط رسوبی  ردیف‌های کرتاسه بالایی، برش‌ کوه رحمت با برش کوه سبز - شمال خاور شیراز(زاگرس)، فصلنامه علوم زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، در مرحله داوری .

     3- ر. هفت‌لنگ ، س . ع . آقانباتی ، ح . پرتوآذر - چینه شناسی و زیست چینه برش مدبیگی( غرب طبس) و معرفی ممبر مدبیگی، ارائه شده بصورت سخنرانی در ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، دانشگاه شهید باهنر کرمان.

سخنران: رضا هفت‌‌‌‌‌لنگ.

    4- ر. هفت‌لنگ-  مطالعه زیست- چینه نگاری و پالئوژئوگرافی دو سوی گسل کلمرد در سنگهای پالئوزوئیک بالایی برش مدبیگی (غرب شهرستان طبس) ، ارائه شده بصورت سخنرانی در اولین همایش انجمن زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان.

سخنران: رضا هفت‌‌‌‌‌لنگ.

5- ر. هفت‌لنگ-  معرفی مقطع تیپ سازند شال در منطقه ماسوله، ارائه به صورت پوستر در بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.

ارائه توضیح توسط: رضا هفت‌‌‌‌‌لنگ.

 

6- ر. هفت‌لنگ ، س . ع . آقانباتی ، س . منیبی-  میکروبیواستراتیگرافی واحدهای سنگی پالئوزوئیک بالایی در فرازمین کلمرد(برش لخر بخشی)، ارائه شده بصورت پوستر در بیست و سومین گردهمایی علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.

ارائه توضیح توسط: رضا هفت‌‌‌‌‌لنگ.

   7- ر. هفت‌لنگ ، ع . براری ، ش . اله مددی ، م . تدینی‌نژاد- مطالعه بیواستراتیگرافی و لیتواستراتیگرافی دونین- کربنیفر در ورقه یک بیست‌وپنج هزارم کوه فریادون ( خاور ده‌بید) ، ارائه به صورت پوستر در بیست و هفتمین گردهمایی علوم زمین و سیزدهمین همایش انجمن زمین‌شناسی ایران ، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.

ارائه توضیح توسط: رضا هفت‌‌‌‌‌لنگ.

8- ف. قریب- ر. هفت لنگ-  چینه شناسی نهشته های نئوژن دره گلندرود (جنوب رویان) با اشاره به مجموعه فسیلی آن ، ارائه بصورت سخنرانی در بیست و یکمین گردهمایی علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.

سخنران: فرزاد قریب.

9- ش. نواواجاری و ر. هفت‌لنگ-  لیتواستراتیگرافی نهشته‌های پرکامبرین پسین- کامبرین در شمال تفت، ، ارائه به صورت پوستر در بیست و هفتمین گردهمایی علوم زمین و سیزدهمین همایش انجمن زمین‌شناسی ایران ، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.

ارائه توضیح توسط: رضا هفت‌‌‌‌‌لنگ.

 

10- مقاله خارجی تحت عنوان:

R. Haftlang- Microbiostratigraphic and Paleogeographic Study of Upper Paleozoic Rock Units in Kalmard Horst,Lakhar Bakhshi Section ,Central Iran

ارائه شده در سی وسومین سمپوزیوم علوم زمین، شهر اسلو، کشور نروژ.

11- ش. نواواجاری و ر.  هفت‌لنگ-  بررسی سنگ چینه‌نگاری، سازند نایبند در جنوب باختر یزد، ، ارائه به صورت پوستر در بیست و نهمین گردهمایی علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور. ارائه توضیح توسط: رضا هفت‌‌‌‌‌لنگ.

 

12- ح. محمد خانی، م. خزایی، ک. محمدیها، م. قهرایی پور، ر. هفت‌لنگ - میکروکودیوم‌های نابرجا در بخش‌های زیرین توالی‌های هم ارز سازند فاجان در البرز مرکزی (ناحیه فیل زمین)، ، ارائه بصورت سخنرانی در چهاردهمین همایش انجمن زمین‌شناسی ایران و بیست و هشتمین گردهمایی علوم زمین 25 الی 27 شهریور ماه 1389، دانشگاه ارومیه. سخنران: ح. محمد خانی.

 

13- ارائه سخنرانی علمی تحت عنوان " زمین شناسی برگه 1:25000 گور سفید، شمال باختر سمنان" به عنوان پژوهشگر نمونه  در تاریخ 30 اردیبهشت ماه 93 در پژوهشکده علوم زمین،  سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور

14- تهیه لیست تمامی سازند های ایران (رسمی و غیر رسمی)، شامل لیتولوژی- سن، فسیل و سایر مشخصات سازندها در برنامه Excel .

 

ج- مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد یکی از دانشجویان پژوهشکده، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.

 

د- یافته‌های جدید در علوم زمین با ذکر نام بنده، یافته و سال آن در کتاب زمین‌‌‌شناسی ایران ( تالیف دکتر آقانباتی).

    

ه- نخبگی (شاگرد ممتاز) :

نفر سوم در بین فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد زمین شناسی ورودی سال 1376، گرایش چینه شناسی و فسیل شناسی با معدل 26/17 .

 

و- داور مقاله تحت عنوان، بیواستراتیگرافی سازند سروک در میدان نفتی بهرگانسر واقع در شمال باختری خلیج فارس (چاه شماره A )، فصلنامه علمی- پژوهشی زمین‌شناسی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر.

 

ر‌-    داور مقاله تحت عنوان، چینه شناسی سنگی و ریز زیست چینه شناسی سازند آسماری در ناحیه زنجیران، جنوب غرب کوار، فصلنامه علمی- پژوهشی زمین‌شناسی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر.

 

ه- داوری مقالات چهارمین همایش منطقه ای چالش ها و راهکارهای توسعه در مناطق محروم

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج اردیبهشت ماه 1393 .

 

 

ز- عضو نظام مهندسی معدن استان تهران ازسال 1384.

 

و- دوره های آموزشی گذرانده شده ( تحت نظر اساتید خارجی و داخلی) :

1- گواهی‌نامه پایان دوره، کارگاه آموزشی تکتونیک فعال، توسط پروفسور جیمز جکسون.

2- گواهی‌نامه پایان دوره، کارگاه آموزشی آنالیز گسل ها با مثالی از تایوان توسط پروفسور آنژولیه.

3- گواهی‌نامه پایان دوره، کارگاه آموزشی سخت افزار و شبکه توسط گروه IT .

4- گواهی‌نامه پایان دوره، کارگاه آموزشی لژاند و تهیه مقاطع زمین شناسی توسط مهندس سهندی .

5- گواهی‌نامه پایان دوره،  ICDL( 1)  مدرس مهندس نوفرستی .

6- گواهی‌نامه پایان دوره، کارگاه آموزشی GIS و دورسنجی جهت نقشه های 25000/1 .

7- گواهی‌نامه پایان دوره، کارگاه آموزشی دورسنجی، توسط مهندس صفایی .

8- گواهی‌نامه پایان دوره، کارگاه آموزشی Arc GIS  ، مدرس مهندس محمودیان .

9- گواهی‌نامه پایان دوره، کارگاه آموزشی زمین شناسی ایران ،پرکامبرین- پالئوزوئیک توسط مهندس سهندی .

10- گواهی‌نامه پایان دوره، کارگاه آموزشی زمین شناسی منطقه ای جهت نقشه های 25000/1 .

11-  گواهی‌نامه پایان دوره،  ICDL(2)  مدرس مهندس نوفرستی .

12- گواهی‌نامه پایان دوره، کارگاه آموزشی سنجش از دور، مدرس دکتر قریب .

13 – آموزش زبان انگلیسی به مدت دو ترم ، مدرس آقای مهر پویا.

14 - گواهی‌نامه پایان دوره، کارگاه آموزشی، دستگاه پیش نشانگرهای الکترومغناطیسی زمین لرزه ها به مدت 24 ساعت (تئوری و عملی) ، توسط مهندس بهروز امینی.

15 - گواهی‌نامه پایان دوره، کارگاه آموزشی،داده های نو درباره تریاس ناحیه آق دربند، زیر نظرDr.Alda Nicora Dr.Marco Balini & از دانشگاه میلان.

16 - گواهی نامه پایان دوره، قانون مدیریت خدمات کشوری، مدرس، دکتر صدری نوش آبادی.

17 - گواهی‌نامه پایان دوره، کارگاه آموزشی،پیشروی کرتاسه پسین بر روی برجستگی سیمرین(دره نکا)، رویداد ژیودینامیکی ثبت شده در ماسه های گلوکونیتی، زیر نظرDr. Fabrizio Berra   از دانشگاه میلان.

18 - گواهی‌نامه پایان دوره، کارگاه آموزشی،آتشفشان شناسی و مطالعه موردی فوران آتشفشان Soufriere Hills  در جزیره Montserrat دریای کارائیب، تحت نظر پروفسور:      

  Sparks Robert Stephen  John ..

19 -  گواهی‌نامه پایان دوره، کارگاه آموزشی، کوهزایی ایوسیمرین در شمال ایران، زیر نظر  Dr. Andrea Zanchi از دانشگاه میلان.

20 - گواهی‌نامه پایان دوره، کارگاه آموزشی، توسعه پایگاه داده های علوم زمین با مطالعه موردی مدیریت داده های علوم زمین، سازمان زمین شناسی جمهوری چک، زیر نظر کارشناسان سازمان زمین شناسی جمهوری چک

 ( CGS).

21 -  گواهی‌نامه پایان دوره، کارگاه آموزشی، کاربری GIS در تهیه نقشه های زمین شناسی با مطالعات موردی در ایران، مغولستان، افغانستان و جمهوری چک، زیر نظر کارشناسان سازمان زمین شناسی جمهوری چک ( CGS).

 

22- Has attended the lecture on '' Presentation of Geological Knowledge with Ontologies ''                                                                                   

''By Dr. Hassan Ali Babaie, Associate Professor of Georgia State University, in 3 Hours, on Dec. 20th, 2009 ''

                                                                                                           

23- Has Successfully Completed the Training Course on '' Triassic Conodonts and Ammonoids Aghdarband and Nakhlak Regions '' '' By prof. Marco Balini, Dipartimento di Scienze della Terra, Universita Degli Studi Di Milano, in 3 Hours, on November 3, 2009 ''

                        

24- Has Successfully Completed the Training Course on '' Paleotethys Suture Zone in NE Iran ''  '' By Prof. Andrea Zanchi, Dipartimento di Scienze Geologiche e Geotecnologie, Universita Degli Studi Di Milano- Biococca, in 3 Hours, on November 3, 2009 ''

  

25-  Has attended the lecture on '' Deciphering Cenomanian- Turonian ( Cretaceous) sea level change : an integrated approach ''

'' By PD Dr. Markus Wilmsen, Senckenberg Naturhistorische Sammlungen Dresden, MMG, Germany, in 2 Hours, in October 18, 2009 ''.

 

26-  Has Successfully Completed the Training Course on "Earth-Surface Processes" "By Prof. Allan Ross Chivas, University of Wollongong, in 20 hours, on Sep 06-08, 2010".

27-  Has Successfully Completed the Training Course on "Energy Management" "By Dr. Ali Asghar Hassani Pak, Technical Faculty University of Tehran, in 6 hours, on Aug, 10th, 2010"

28- Has attended the lecture on

"Using paleoseismology to assess the seismic hazard in Tehran region" May 27,2009

29- Has attended the lecture on

"Climate in West and South Aisa in the Holocene" May 23,2009

30- Has attended the lecture on

"Plio/Pleistocene climate and vegetation development-Reconstructing past environments by means of paleobotanical macro and micro remains" May 20,2009

31- گواهی‌نامه پایان دوره، همایش تخصصی ماگماتیسم ایران "پلوتونیسم پهنه سنندج- سیرجان" در تاریخ 6و 7 آذرماه سال 1390 به مدت دو روز در محل سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور .

32- گواهی نامه پایان دوره، آشنایی با مبانی و اصول اصلاج الگوی مصرف (استانداردهای مصرف) مدرس، مهندس پارسا سینائی.

33- گواهی نامه پایان دوره، کارگاه آموزشی، اهمیت تکتونیکی اسپینل کروم دار تخریبی در ژاپن، کره، تایلند و بنگلادش.

34- گواهی نامه پایان دوره، کارگاه آموزشی، High Technology Metals Including PGE

35- گواهی نامه پایان دوره، کارگاه آموزشی، Analysing active Textonics Using morphotectonics and paleoseismology

36- گواهی نامه پایان دوره، کارگاه آموزشی، نقشه های زمین شناسی کاربردی در مقیاس 1:25000 شامل سنگ شناسی رسوبی، سنگ شناسی آذرین درونی و بیرونی، سنگ شناسی دگرگونی، زمین ساخت ایران، دیرینه شناسی، زمین شناسی ساختمانی، زمین شناسی کواترنر، جی آی اس و استانداردهای نقشه های 1:25000

37- گواهی‌نامه پایان دوره، کارگاه آموزشی،استاندارد رنگ در نقشه های زمین شناسی 25000/1 ، توسط مهندس بهروز امینی.

38- گواهی نامه پایان دوره، کارگاه آموزشی، روش های برداشت صحرایی، چینه شناسی، دیرینه شناسی و زمین شناسی کواترنری در نقشه های زمین شناسی کاربردی (مقیاس 1:25000)

 

39- ارائه سخنرانی علمی تحت عنوان " زمین شناسی برگه 1:25000 گور سفید، شمال باختر سمنان" به عنوان پژوهشگر در تاریخ 30 اردیبهشت ماه 93 در  سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور،

40- گواهینامه سمینار تخصصی " چینه شناسی ایران"  در تاریخ 10 اردیبهشت ماه 92 در  سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور،

41- گواهینامه دوره آموزشی " زمین شناسی کاربردی پیشرفته و نقش آن در توسعه پایدار "  در تاریخ 17 دی‌ماه 92 در  سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور،

42- گواهی‌نامه دوره آموزشی "کاربرد مطالعات زمین‌شناسی در طرح‌های عمرانی" را از تاریخ 30/02/93 تا 08/10/93 به مدت 18 ساعت آموزشی در محل سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور .

 

 

ز- سایر فعالیت‌ها:

 

1-  عضو هیات اجرایی بیست و یکمین گردهمایی علوم زمین، تهران، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 28 تا 30 بهمن ماه 1381 .

2-  عضو هیات اجرایی بیست و دومین گردهمایی علوم زمین

3-  عضو هیات اجرایی بیست و سومین گردهمایی علوم زمین

4-  عضو هیات اجرایی بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

5-  عضو هیات اجرایی بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

6-  عضو هیات اجرایی بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

7-  عضو هیات اجرایی بیست و هفتمین گردهمایی علوم زمین و سیزدهمین همایش انجمن زمین‌شناسی ایران

8- عضو هیات اجرایی بیست و نهمین گردهمایی علوم زمین