شماره  عنوان نقشه  مقیاس   تهیه کنندگان  تاریخ تهیه
۱ هرسین

1:100.000

علیرضا شهیدی –حمید نظری

۱۳۷۵ 

۲ کرکسار

1:100.000

 رضا رفیعی  - علیرضا شهیدی

۱۳۷۷

۳ رم

1:100.000

علیرضا شهیدی-خلیل بهار فیروزی

۱۳۷۹

۴ سر بیشه

1:100.000

ر ضا سلامتی-علیرضا شهیدی

۱۳۷۹

۵ ده بید

1:100.000

علیرضا شهیدی- مسعود زمانی پدرام

۱۳۷۹ 

۶ جیان

1:100.000

علیرضا شهیدی- خلیل بهار فیروزی

۱۳۸۰

۷ حلب

1:100.000

علیرضا شهیدی- خلیل بهار فیروزی-محمد فنودی

۱۳۸۱

۸ قجور

1:100.000

علیرضا شهیدی - محمد فنودی- علیرضا سیار

۱۳۸۱

۹ بندر انزلی

1:100.000

حمید نظری-سید جعفر عمرانی – علیرضا شهیدی

۱۳۸۲ 

۱۰ سر دشت

1:100.000

علیرضا شهیدی – علی جلالی – محمد فنودی

۱۳۸۲

۱۱ مرزیان

1:100.000

محمود مجیدی فرد- علی شافعی – علیرضا شهیدی

۱۳۸۳

۱۲ تکتونواستراتیگرافی شرق تهران

1:400.000

علیرضا شهیدی – دکتر علی آقا نباتی دکترعبدالله‌سعیدی

۱۳۸۱

۱۳ یزد

1:100.000

حاج ملا علی- مجیدی فرد

2000

۱۴ بهادران

1:100.000

مجیدی فرد – وزیری 

2000

۱۵ شاهرود

1:100.000

مجیدی فرد – وزیری 

2001

۱۶ مرزبان

1:100.000

مجیدی فرد-شافعی در دست اقدام
۱۷ تفت

1:50.000

مجیدی فرد

1995

۱۸ عسلویه

1:20.000

مجیدی فرد –  وزیری

1998

۱۹ کوه دهق

1:100.000

احسان موسوی – شهرام نواواجائی

۱۳۸۲

۲۰ فریدون شهر

1:100.000

خلیل بهار فیروزی- شهرام نواواجائی  در حال انجام (آذر ۱۳۸۲)
۲۱ بیرک2

1:100.000

احمدرضاخبازنیا –شهرام نواواجائی-علی بهمنی

آذر۱۳۸۲

۲۲   شیروان

1:100.000

هیراد ندیم- رضا هفت لنگ

در مرحله کارتوگرافی

۲۳  نیمه جنوبی ورقه محلات

1:100.000

محمد رضا شیخ السلامی –رضا هفت لنگ

در مرحله کارتوگرافی

۲۴  رباط قره بیل

1:100.000

رضا سلامتی –علیرضا شافعی وزیری

۱۳۷۷

۲۵ احمد آباد 

1:100.000

رضا سلامتی –علیرضا شافعی   

۱۳۷۸

۲۶ دوزین

1:100.000

رضا سلامتی –علیرضا شافعی  

۱۳۷۹

۲۷ رامسر

1:100.000

خلیل بهار فیروزی- علیرضا شافعی

۱۳۸۱

۲۸ جواهر ده

1:100.000

خلیل بهار فیروزی- علیرضا شافعی

۱۳۸۳

۲۹ کبودر آهنگ

1:100.000

علیرضا شافعی- محمود مجیدی فر در حال اتمام ۱۳۸۳
۳۰  ملایر

1:100.000

محمد باقر جعفریان- مسعود زمانی پدرام

۱۳۷۶

۳۱ حلوان

1:100.000

محمدرضا شیخ السلامی- مسعود زمانی پدرام

۱۳۷۸

۳۲ قم

1:100.000

مسعود زمانی پدرام  - حسام حسینی     

۱۳۷۸

۳۳ گرگان

1:100.000

مسعود زمانی پدرام- حسام حسینی

۱۳۸۰

۳۴ محلات

1:100.000

مسعود زمانی پدرام- حمید رضا کریمی چاپ شده
۳۵ علی آباد

1:100.000

مسعود زمانی پدرام- حسام حسینی – علی جلالی چاپ شده
۳۶  تربت جام

1:100.000

منصور علوی نائینی - احسان موسوی

۱۳۸۱

۳۷ دهق

1:100.000

احسان موسوی

۱۳۸۳

۳۸ بیرک

1:100.000

احسان موسوی در دست اقدام
۳۹  ری آباد

1:100.000

 رضا سلامتی

-

۴۰

نقشه ساختاری کاشان

Structural map of kashan

1:100.000

رضا سلامتی – حمید نظری

-

۴۱ پالئوسایزومولوژی گسل های فعای تهران وحومه

1:500.000

حمید نظری  - رضا سلامتی  - عباس قاسمی

-

۴۲ نقشه تکتونواستراتگرافی البرز مرکزی- شرقی

1:100.000

حمید نظری  - رضا سلامتی

-

۴۳ رودبار

1:100.000

حمید نظری  - رضا سلامتی

-

۴۴ اشتهارد

1:100.000

دکتر امامی – مرتضی یوسفی

-

۴۵ زرین

1:100.000

دکتر نوگل, دکتر هوشمند, مرتضی یوسفی ,  کیوان حسینی

-

۴۶ اردکان

1:100.000

دکتر نوگل, دکتر هوشمند, مرتضی یوسفی ,  کیوان حسینی

-

۴۷ چالوس

1:100.000

مهندس وحدتی دانشمند- حمید رضا کریمی

۱۳۸۲

۴۸ پل سفید

1:100.000

مهندس وحدتی دانشمند- حمید رضا کریمی

در حال چاپ

۴۹ قائم شهر

1:100.000

مهندس وحدتی دانشمند- حمید رضا کریمی

در حال چاپ

۵۰ جواهر ده

1:100.000

مهندس علی اژدری - حمید رضا کریمی

در حال چاپ

۵۱ میمه

1:100.000

 حمید رضا کریمی

در دست اقدام

۵۲ ششتمد

1:100.000

محمد باقر جعفریان- علی جلالی

۱۳۷۷

۵۳ خوش ییلاق

1:100.000

محمد باقر جعفریان- علی جلالی

۱۳۸۳

۵۴ فهرج

1:100.000

علی جلالی- فرزاد قریب

۱۳۸۲

۵۵ دهاقان

1:100.000

علی جلالی- فرزاد قریب چاپ شده
۵۶ ورامین

1:100.000

اصغر صادقی همکار:علی جلالی

۱۳۸۲

۵۷ رشت

1:100.000

احمد خبازنیا همکار: علی جلالی

۱۳۸۲

۵۸ معلمان

1:100.000

صفر علی اشراقی- علی جلالی 1390
59 راز 1:100.000 علی جلالی در انتظار چاپ
60 آشخانه 1:100000 علی جلالی اتمام عملیات صحرایی
61 شاهرود 1:25000 علی جلالی در انتظار چاپ
62 منآباد 1:25000 علی جلالی در انتظار چاپ