نوع دسته بندى : 1:100000
نام استان :: آذربايجان غربى
مجرى: سازمان زمين شناسى
وضعیت : تهيه شده
طول جغرافیایى:  از 44° تا 44.3°
عرض جغرافیایى:  از 37.5° تا 38°

عنوان: دوستان

کاربر گرامی در حال حاضر فایل دانلودی نقشه موجود نمی باشد!