اطلاعیه

گروه چینه شناسی یکی از اولین گروه ها و پایه های اصلی مدیریت زمین شناسی منطقه ای است، کارشناسان این بخش از بدو شکل گیری تا کنون، نقشه های زمین شناسی بسیاری با مقیاس های مختلف تهیه کرده اند. بعلاوه در بسیاری از طرح ها و پروژه ها بازوی اجرایی مدیریت زمین شناسی منطقه ای می باشد.

 

ریشه لغوی

چینه‌شناسی Stratology متشکل از دو واژه یونانی Strata به معنای چینه و Logy به معنی شناسایی است.

چینه‌نگاری Stratigraphy متشکل از دو واژه یونانی Strata و graphy به معنای شکل نگاشتن و ترسیم است.

چینه شناسی شاخه‌ای از دانش زمین‌شناسی است که چگونگی پیدایش، ترتیب توالی، ساختمان ها ، سنگواره‌ها و سنگ‌شناسی و چینه‌های پوسته زمین را بررسی می‌کند. 

 

ارتباط چینه شناسی با سایر علوم

  • علم چینه شناسی ، تاریخ حوادث زمینی را بر ما معلوم می‌دارد. بنابراین ، می‌توان گفت که این علم تقریبا با تمام علوم زمین شناسی کم و بیش در ارتباط است. در این مورد فسیل شناسی اساس و پایه علم چینه شناسی به شمار رفته ، این دو رشته رابطه نزدیکی با یکدیگر پیدا می‌کنند.
  • در اصل پیوستگی لایه‌های رسوبی ، شناسایی خواص سنگ شناسی هر رخساره ، چینه شناسی را با علم سنگ شناسی مربوط می‌کندT سرانجام رویهم قرار گرفتن طبقات که ممکن است در اثر عوامل تکتونیکی تغییر کرده باشد، جهت یافتن طبقات همزمان و ایجاد تطابق چینه شناسی بین آنها ، علم تکتونیک را با چینه شناسی مربوط می‌کند. علاوه بر اصول نامبرده می‌توان از روی قواعد و قوانین رسوب شناسی ابتدا و انتهای تشکیل یک طبقه رسوبی را دقیقا تعیین کرد.
  •